วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน ?

28 ต.ค. 2022
1225
หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน ?

หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ให้เริ่มทำจากส่วนที่ตนเองถนัด

หลักการทำข้อสอบการทำข้อสอบให้เริ่มทำจากส่วนที่ตนเองถนัด หรือหากไม่มี ควรทำเรียงลำดับดังนี้

  1. Conversation บทสนทนา
  2. Vocabulary คำศัพท์
  3. Grammar/Structure ไวยากรณ์/โครงสร้าง
  4. Reading 1 (form) บทความสั้น เช่น จดหมาย โฆษณา ใบเสร็จ ใบจอง
  5. Reading 2 (text) บทความยาว

จะเห็นได้ว่าข้อสอบได้จัดเรียงมาดีแล้ว สามารถทำเรียงข้อได้เลย หรืออาจทำจากง่ายไปหายากก็ได้

ตัวอย่างการเรียงลำดับทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน ?

วิเคราะห์การเก็บคะแนน หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

หลักการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน ?

อ้างอิง

อวสานภาษาองักฤษ ก.พ.(ภาคก) ByGIFTED

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]