วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022

02 พ.ย. 2022
1066
ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022

สรุปที่เหมือนเดิมในข้อสอบ New TOEIC 2022

ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 990

– แบ่งเป็น 2 พาร์ท คือ Listening และ Reading พาร์ทละ 495 คะแนน

– จำนวนข้อ 200 ข้อ โดย Listening 100 ข้อ และ Reading 100 ข้อ

– รูปแบบข้อสอบ Part 1 Photographs, Part 2 Question-Response และ Part 5 Incomplete Sentences ยังคงเหมือนเดิม

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022

สรุปที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ New TOEIC 2022

– ในพาร์ท 3 มีบทสนทนาแบบ 3 คนเพิ่มขึ้นมา

– ในพาร์ท 3-4 บางข้อมีภาพ graphic ให้ดูเพื่อประกอบในการตอบคำถาม

– มีโจทย์ถามอ้างอิงคำพูดจากบทสนทนา เช่น ถามว่าทำไม A ถึงพูดประโยคนี้

– ในพาร์ท 6 มีให้เลือกประโยคเติมในบทความ

– ในพาร์ท 7 เพิ่ม 3 บทความให้อ่านเชื่อมโยงกัน จากปกติที่มีแค่ 2 ส่วน

ข้อสอบ New TOEIC 2022

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2022

ตัวอย่างกระดาษคำตอบข้อสอบ New TOEIC 2022

ตัวอย่างกระดาษคำตอบข้อสอบ New TOEIC 2022 (1)

อ้างอิง https://www.vlearn.world

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น