วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566

แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566

แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566

แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินที่ได้รับอุดหนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นเงินในการโอนมาคราวเดียวกันกับ  เงินอุดหนุนรายหัว ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะขอแยกออกมาอธิบายเฉพาะ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อความเข้าใจอีกครั้ง

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงินในหมวด ที่ 5 ของเงิน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน คือ

แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566

  1. ระดับชั้นอนุบาล  ได้รับ  438 บาท ต่อคน/ต่อปี  แบ่งเป็นเทอม ๆ ละ 219 บาท
  2. ระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับ  489 บาท ต่อคน/ต่อปี  ภาคเรียนที่ 2  ได้รับ 244 บาท  ภาคเรียนที่ 1 ได้รับ 245 บาท
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับ  897 บาท ต่อคน/ต่อปี ภาคเรียนที่ 2  ได้รับ 448 บาท  ภาคเรียนที่ 1 ได้รับ 449 บาท
  4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับ  969 บาท ต่อคน/ต่อปี ภาคเรียนที่ 2  ได้รับ 484 บาท  ภาคเรียนที่ 1 ได้รับ 485 บาท
  5. ระดับปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ  ได้รับ  897 บาท ต่อคน/ต่อปี ภาคเรียนที่ 2  ได้รับ 484 บาท  ภาคเรียนที่ 1 ได้รับ 485 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดได้จากเอกสารด้านล่าง
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566
ที่มา : สนผ.สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
อนันต์ ฤทธิ์บำรุง เมื่อ 10/10/2022 20:03

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถนำไปใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาคได้ไหมครับ ช่วยสอบถาม สพฐ.ให้ด้วยครับ

ครูจ๋อม เมื่อ 10/10/2022 20:03

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถซื้อครุภัณฑ์จำเป็นในการเข้าค่ายลูกเสือเช่นชุดกล้องรุมบ้า ฉิงฉาบกลับ ได้รึเปล่าครับ การเงิน รร ไม่ให้ซื้อ