วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ว9/2565

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ว9/2565

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ว9/2565

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ว9/2565

เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้เผยแพร่  ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA  ใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA ซึ่งครูเชียงรายก็นำมาเผยแพร่ให้ครูได้รับทราบเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง โดยรายละเอียดของการใช้งานกันครับ

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ว9/2565

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก สาขา โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA

ดาวน์โหลดที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]