วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

สรุปย่อระบบ DPA 2565 สำหรับการประเมินวิทยฐานะ วPA ว9

สรุปการใช้งานระบบ DPA 2565 สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ว9 แบบรวบรัด

Digital Performance Appraisal : DPA ตัวอย่างการใช้งาน ระบบการประเมิน วิทยฐานะ ดิจิทัล DPA ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน เริ่มตุลาคม 2564 สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) และสายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) ผ่านระบบ DPA ที่มา สไลด์นำเสนอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

หน้าตาระบบ DPA 2565 สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ว9.

ส่งข้อมูล อัพโหลดไฟล์ PDF และไฟล์ VDO

ตรวจสอบคุณสมบัติ

จับคู่ผู้ประเมิน (ผู้ประเมินว่างก็เข้าไปประเมิน)

เช็คสถานะการประเมิน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]