วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

รวมข้อสอบ สสวท. ทุกปี ดาวน์โหลดพร้อมเฉลย ที่นี่ได้เลย

24 ก.ย. 2022
1044

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการร่วมมือเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสสวทและปปช จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการสรรหาและเสริมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พัฒนาขยายผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รวมข้อสอบ สสวท. ทุกปี ดาวน์โหลดพร้อมเฉลย ที่นี่ได้เลย

คลังข้อสอบรวมข้อสอบ สสวท. ทุกปี

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)                                     ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)                                    ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)                                      ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)                                     ประจำปี 2560 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 (เฉลยคำตอบ)  ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)                                                                                          ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)    ประจำปี 2563 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2564 (เฉลยคำตอบ)

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)                                     ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)                                    ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)                                      ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)                                      ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)                                                                                          ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2563 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2564 (เฉลยคำตอบ)

ดูข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลังข้อสอบ IPST – สมัครสอบ – สสวท.
รายละเอียดเพิ่มเติม http://genius.ipst.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]