วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

22 ก.ย. 2022
971

วันนี้ครูเชียงราย มีข้อสอบวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย มาฝากทุกท่าน ให้ได้นำข้อสอบไปฝึกใช้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะสามารถนำไปต่อยอด เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อนี้ สามารถดูเฉลยได้ด้วยตัวสีแดงนะครับ จะทำเป็นตัวสีแดงไว้ครับ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. น้ำแข็งแห้ง มีสีอะไร
ก. ขาว
ข. ดำ
ค. น้ำตาล
ง. แดง

2. กุ้งทะเล มีพยาธิหรือไม่
ก. ไม่มี
ข. มี
ค. อาจจะมีแต่เล็กน้อย
ง. มีเยอะ

3. โลกของเรา มีอายุกี่ปี
ก. 4600 ล้านปี
ข. 4700 ล้านปี
ค. 6000 ล้านปี
ง. 9874 ล้านปี

4.ใครคิดค้นการทำระเบิดปรามณู
ก. เซอร์ ไอแซก นิวตัน
ข. วิลเลี่ยม เธอเนอร์
ค. อัลเบิร์ต ไอสไตน์
ง. โจเซมี่ กิบบ์

5. กาบหอยแครงจะหุบเข้าหากันเมื่อใด
ก. เมื่อขาดน้ำ
ข. เมื่อโดนแสงแดด
ค. เมื่ออากาศชื้น
ง. เมื่อถูกสัมผัส

6. พืชชนิดใดเมื่อสัมผัสแล้วจะแสดงความรู้สึกให้เห็นได้
ก. ไม้ไผ่
ข. ต้นไมยราบ
ค. ต้นกระถิ่น
ง. กระเทียม

7. การแบ่งชนิดสารเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมใช้สิ่้งใดเป็นเกณฑ์ในการจำแนก
ก. อนุภาคของสาร
ข. การนำไฟฟ้า
ค. การสลาย
ง. ความสารถในการละลาย

8. ถ้าไฟที่มีความร้อนที่สุดจะมีสีอะไร
ก. สีฟ้า
ข. สีแดง
ค. สีเหลือง
ง. สีขาว

9. ฟันของมนุษย์มีกี่ซี่
ก. 32 ซี่
ข. 33 ซี่
ค. 31ซี่
ง. 34 ซี่

10. คลื่นความถี่มีหน่วยเป็นอะไร
ก. Hz
ข. Sz Sz
ค. Kg
ง. Gz

11. แป้งเป็นสารอาหารชนิดใด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. แป้ง
ง. วิตามิน

12. อุณหภูมิมีหน่วยเป็นอะไร
ก. ฟาเรนไฮด์
ข. นิวตัน
ค. กรัม
ง. เมตร

13. อุกาบาตเกิดจากอะไร
ก. การระเบิด
ข. การเผาไหม้
ค. การสะสมพลังงาน
ง. แรงดึงดูดของโลก

14. เตาไฟแช่แข็ง เป็นฉายาของ ดาวใด
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวพลูโต
ค. ดาวโลก
ง. ดาวพุธ

15. ดาวดวงใด ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพฤหัสบดี
ง. ดาวเสาร์

16. ดาวที่มีวงแหวนล้อมรอบ
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพุธ
ง. ดาวเสาร์

17. องค์ประกอบของน้ำ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ก. คาร์บอน
ข. แมกนีเซียม
ค. ไฮโดรเจน
ง. ไนโตรเจน

18. เสียง มีคุณสมับติเป็นอะไร
ก. คลื่น
ข. มวล
ค.ระยะทาง
ง. ความเค้น

19. ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก
ก. รัสเซีย
ข. จีน
ค. อังกฤษ
ง. แคนาดา

20. แสงเคลื่อนที่แบบใด
ก. เส้นโค้ง
ข. เส้นหยัก
ค. เส้นตรงเส้น
ง. สามเหลี่ยม

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]