วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2552-2554 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู

ข้อสอบ PAT5  เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู โดยมีความสำคัญต่อการเข้าเรียนต่อทางด้านวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์)

แนวข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2552-2554 พร้อมเฉลย คือข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู โดยเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้รอบตัวทุกด้าน อาทิ เหตุการณ์ในปัจจุบัน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ การอ่านสรุปเนื้อความต่าง ๆ และทดลองทำข้อสอบ เป็นวิธีที่จะทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากยิ่งขึ้น

ข้อสอบ PAT5  เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2552-2554 พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลด ข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2552

ดาวน์โหลด ข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2553

ดาวน์โหลด ข้อสอบ PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ปี 2554

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3.5]