วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ PDF จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไฟล์ PDF ซึ่งแนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ ไฟล์ PDF ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท ให้เราได้ศึกษาทำความเข้าใจ โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติมโหลดข้อสอบ ภาษาอังกฤษ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]