วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2565 ล่าสุด

ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2565

ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2565 ล่าสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ การต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)

ประเด็นท้าทาย เรื่อง แก้ปัญหาการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชด้วยชุดกิจกรรมการทดลองการตัดตามขวาง (Cross section) โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผ่านกระบวนการทดลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย ว PA จากกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ลิงก์ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2565

อ้างอิง
https://otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]