วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. ปีการศึกษา 2566 ได้แล้ววันนี้

31 ส.ค. 2022
509

แจ้งข่าวตอนนี้ เปิดรับสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2566 แล้ว

1 กันยายน กสพท. เริ่มเปิดระบบรับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ เป็นวันแรก

สมัครได้ทาง : www9.si.mahidol.ac.th

เปิดรับสมัคร กสพท ปี 2566 วันที่ 1-20 ก.ย.2565 ที่ควรรู้ 

ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2565

สำหรับ กสพท ปี 2566 ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะ เภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน  รับจำนวน 2,308 คน  มีสถาบันที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กสพท ปี 2566 เปิดรับสมัครทั้งหมด 2,308 คน (จะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมใน รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota) แบ่งเป็น 

  • คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน : 1,141 คน  ลดลง 70 คน
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 390 คน  ลดลง 170 คน
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 287 คน  ลดลง 241 คน
  • คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน : 490 คน  เพิ่มขึ้น 189 คน

ที่มา https://www9.si.mahidol.ac.th/

DEK66 #TCAS66 #กสพท66

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]