วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565

31 ส.ค. 2022
352

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จแล้วเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,082 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา และวันที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน “ก.พ.” ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565 เช็กรายชื่อที่นี่

สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งได้ระบุข้อความประกาศ ดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 และได้ดำเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565

เช็คที่นี่ https://job3.ocsc.go.th
หรือ https://job.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]