วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ข้อมูลเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ครั้งที่ 70

23 ส.ค. 2022
1758

ข้อมูลเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ครั้งที่ 70

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และผลงานรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย และคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565

เจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ครั้งที่ 70

ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

ตามที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ได้ถูกเลื่อนออกไป จนตอนนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งโดยปกติช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี จะเป็นช่วงเดือนที่จะมีการแข่งขันเพื่อทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค ชาติ ต่อไป ตอนนี้ได้มีการประชุม และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ตามกำหนการณ์เดิมเหมือนทุก ๆ ปี วันนี้เราได้นำเสนอ เอกสารการประกาศจัดงาน และเกณฑ์การแข่งขันบางส่วน เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะครูและนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รออัพเดต

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำ ที่ ศธ รออัพเดตคลิกที่นี่รออัพเดต
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่รออัพเดต
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่รออัพเดต

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รออัพเดต

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2คณิตศาสตร์คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
4นักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
8ศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
10ภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
12คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
13หุ่นยนต์คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
14การงานอาชีพคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
15ปฐมวัยคลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
17คลิ๊กที่นี่คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
18คลิ๊กที่นี่คลิกที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]