วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด! สพฐ. เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ไปจัดเดือน ธ.ค.2565 ข่าวการศึกษา www.sillapa.net

1. เลื่อนการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ออกไปอีก 1 รอบปี จากเดือนธันวาคม 2564 ไปเดือนธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น

2. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เจ้าภาพการจัดงานระดับชาติเป็นจังหวัดเดิม คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ราชบุรี น่าน และ สตูล 

3. รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมการแข่งขันคงเดิม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ หรือ ดาวน์โหลดที่นี่  

www.sillapa.net

ที่มา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]