วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

คู่มือ HRMS สพฐ.2565 คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ.

คู่มือ HRMS สพฐ.2565 คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าสู่ระบบ HRMS : https://hrms.obec.go.th/login/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]