วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สมัครทุน ก.พ. 65 สำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ

07 ส.ค. 2022
844

สมัครทุน ก.พ. สำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ

สมัครทุน ก.พ. 65 สำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ ทุนรัฐบาล คือทุนที่จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความสามารถสูง ในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ โดยจัดสรรให้ไปศึกษาในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนำความก้าวหน้า ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศ มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ทุน ก.พ. สำหรับบุคคลทั่วไป

ทุน ก.พ. สำหรับบุคลากรภาครัฐ

ทุนรัฐบาลจึงมีเงื่อนไข ให้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ทั้งนี้ ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวง ขอให้กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุน

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th/scholarship

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น