วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน

OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสำหรับครู แสดงถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ในบทความนี้เรามี แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน มาให้เพื่อนครูดูเป็นตัวอย่างกัน ขอขอบคุณคุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน เป็นอย่างสูง ที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อเพื่อนครู

ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด

  1. แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
  2. แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน เป็นอย่างสูง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]