วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ ของ google docs

คุณสมบัติ ของ google docs

คุณสมบัติ ของ google docs

Google Docs เป็นการทางานบน Web Application ของไฟล์เอกสาร ที่ทางานลักษณะเดียวกับโปรแกรม Microsoft Office สามารถสร้างไฟล์เก็บไฟล์แบ่งปันไฟล์โดยไฟล์จะเก็บไว้ใน Google Server สามารถเปิด จาก Web Blowser จึงไม่มีปัญหาในการสาเนาไฟล์ใด ๆ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เชื่อมต่อ Internet

docs google
docs google
  1. สามารถใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมีเพียงบัญชีของ Gmail เท่านั้น
  2. ครูผู้สอนสามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถทำงานและส่งงานผ่าน Google Docs
  3. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบออนไลน์พร้อมกันได้และสามารถ chat พูดคุยได้ในขณะทำงานเรียกได้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กัน
  4. ในการแก้ไขงานระบบจะแจ้งให้เราทราบว่าใครกำลังอยู่หน้าจอ ใครเป็นผู้แก้ไขข้อความต่างๆรวมถึงเวลาที่แก้ไขนั้นด้วย ท าให้เราสามารถทราบได้ว่าใครทำอะไรบ้าง หากใครทำงานผิดพลาด ก็สามารถแจ้งคนนั้นๆ มาแก้ไขได้ง่ายๆ อย่างไรก็ดีจะต้องไม่ตั้งค่าเป็นแบบแชร์สาธารณะ หรือ public จึงจะเกิดประสิทธิภาพที่สุด
  5. ในการแทรกรูปภาพ เราสามารถนำ link ที่อยู่ของรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต แล้วระบบจะทำการค้นหาเพื่อให้เราได้นำรูปภาพไปใช้ในเอกสาร โดยไม่ต้องบันทึกรูปภาพ

เข้าใช้งาน Google Docs
Google Docs

https://docs.google.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]