วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกข้อสอบใบขับขี่ 2565 จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย

26 มิ.ย. 2022
2267

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2565 พร้อมเฉลย ครอบคลุมทุกหมวด ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยในการสอบใบขับขี่จะมีคำถามทั้งหมด 50 ข้อพร้อมเฉลย

เรารวบรวมแนวข้อสอบใบขับขี่ 2565 หมวดเครื่องหมายและป้ายจราจร เน้นการวิเคราะห์ ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก จากนี้ไปจะจำแค่รูปและคำตอบอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องใช้ความเข้าใจในรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย

ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ ปรับเกณฑ์การทดสอบ ใบอนุญาตขับรถใหม่ การขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ต้องทำงานทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป (90%)

คลิกทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย ที่นี่

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]