วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

19 ม.ค. 2022
1516

แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ปี 2565 พร้อมเฉลย ครอบคลุมทุกหมวด ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยในการสอบใบขับขี่จะมีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือ 90% ถึงจะผ่านการทดสอบ

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

เลือกหมวดหมู่ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหมวดเครื่องหมายพื้นทางหมวดป้ายบังคับหมวดป้ายเตือนหมวดป้ายแนะนำหมวดมารยาทและจิตสำนึกหมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยหมวดการบำรุงรักษารถ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.2]


error: Content is protected !!