ข้อสอบคอมพิวเตอร์-พร้อมเฉลย-20-ข้อ ข้อสอบคอมพิวเตอร์-พร้อมเฉลย-20-ข้อ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ นับว่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกวัน ตราบที่วิวัฒนาการทางองค์ความรู้ของมนุษย์มีมากขึ้นเพียงใด ตราบนั้นย่อมหมายถึงความละเอียดและซับซ้อน ที่จะมีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งก้าวสู่กระบวนการทำงานที่ล้ำสมัยมากขึ้นในทุกวงการ ทำให้ความสามารถทางร่างกายของมนุษย์อาจมีขีดจำกัดที่ไม่รองรับ จึงจำเป็นต้องมีการคิดค้นผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาไว้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการบันทึกจัดการบริหารข้อมูล และการประมวลผลอย่างคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ มีบทบาทมากขึ้น ตราบที่วิวัฒนาการทางองค์ความรู้ของมนุษย์มีมากขึ้น วันนี้เรามี ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ มาฝากครับ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ

 1. หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด
  ก. บิท (Bit)
  ข. ไบท์ (Byte)
  ค. เขตข้อมูล (Field)
  ง. แฟ้มข้อมูล (File)
 2. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยของข้อมูลจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ได้ถูกต้อง
  ก. บิท (Bit) -> เขตข้อมูล (Field) -> ไบท์ (Byte)
  ข. ไบท์ (Byte) -> เขตข้อมูล (Field) -> บิท (Bit)
  ค. เขตข้อมูล (Field) -> ระเบียน (Record) -> แฟ้มข้อมูล (File)
  ง. แฟ้มข้อมูล (File) -> เขตข้อมูล (Field) -> ไบท์ (Byte)
 1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล
  ก. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  ข. ใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  ค. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
  ง. กำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้
 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีนักศึกษาหลายคน สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้แบบใด
  ก. 1 : 1
  ข. 1 : m
  ค. m : m
  ง. m : 2
 3. ครูมีใบประกอบวิชาชีพครูได้หนึ่งใบ สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้แบบใด
  ก. 1 : 1
  ข. 1 : m
  ค. m : m
  ง. m : 2

ตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 6 – 8

 1. จากรูปภาพ เกรดเฉลี่ย เรียกว่าอะไร
  ก. Entity
  ข. Attribute
  ค. Relationship
  ง. Primary Key
 2. จากรูปภาพ นักศึกษา เรียกว่าอะไร
  ก. Entity
  ข. Attribute
  ค. Relationship
  ง. Primary Key
 3. จากรูปภาพ ข้อใดคือ Primary Key
  ก. อาจารย์
  ข. วิชา
  ค. ตำแหน่ง
  ง. รหัสอาจารย์

ตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 9 – 12

 1. หากต้องการเรียงลำดับเงินเดือนจากน้อยไปหามากจะเขียนคำสั่ง sql ได้ตามข้อใด
  ก. SELECT * FROM employee
  ข. SELECT * FROM employee ORDER BY salary DESC
  ค. SELECT * FROM employee ORDER BY salary
  ง. SELECT salary FROM employee ORDER BY salary DESC
 2. หากต้องการหาผลรวมเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดจะเขียนคำสั่ง sql ได้ตามข้อใด
  ก. SELECT AVG(salary) FROM employee
  ข. SELECT COUNT(salary) FROM employee
  ค. SELECT salary FROM employee WHERE SUM(salary)
  ง. SELECT SUM(salary) FROM employee
 3. หากต้องการหาพนักงานที่ชื่อสมชายและอาศัยอยู่ในกรุงเทพจะเขียนคำสั่ง sql ได้ตามข้อใด
  ก. SELECT id_card, name, address WHERE id_card = “1”
  ข. SELECT id_card, name, address FROM employee WHERE id_card = “1”
  ค. SELECT * FROM employee WHERE name = “สมชาย”
  ง. SELECT * FROM employee WHERE address = “กรุงเทพ”
 1. คำสั่ง SELECT * FROM employee WHERE salary > 9000 จะได้ผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
  ก. แสดงข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกมา
  ข. แสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่อยู่กรุงเทพ
  ค. แสดงข้อมูลพนักงานที่ชื่อสมศรี
  ง. แสดงแค่ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน
 1. OSI model เลเยอร์ใด ใช้งานผ่าน Protocol TCP และ UDP
  ก. Transport Layer
  ข. Data-Link Layer
  ค. Network Layer
  ง. Session Layer
 2. Data-Link Layer ตามมาตรฐาน OSI model ส่งข้อมูลในรูปแบบใด
  ก. bits
  ข. segments
  ค. frames
  ง. packets
 3. คำสั่ง Tracert ใช้ทำอะไร
  ก. ตรวจสอบไอพีของเครื่อง
  ข. ตรวจสอบชื่อโดเมน
  ค. ตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อ
  ง. ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
 4. ข้อใดคือ Loop back address
  ก. 10.0.0.0
  ข. 192.168.0.0
  ค. 255.255.255.0
  ง. 127.0.0.1

ตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 17-19
กำหนดให้ 192.168.22.50/30

17. ข้อใดคือ Subnet Mask ของ IP ด้านบน
ก. 255.255.255.0
ข. 255.255.255.252
ค. 192.168.22.0
ง. 192.168.22.1

 1. Network IP คือ IP Address อะไร
  ก. 127.0.0.1
  ข. 192.169.1.0
  ค. 192.168.22.48
  ง. 255.255.255.0
 2. HostMax คือ IP Address อะไร
  ก. 192.168.22.52
  ข. 192.168.22.51
  ค. 192.168.22.50
  ง. 255.255.255.0
 3. DNS ทำหน้าที่อะไร
  ก. แปลงชื่อโดเมนเนมเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส
  ข. อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล
  ค. ตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย
  ง. ป้องกันไวรัสให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *