วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

สรุป การจัดทำคลิปการสอนตามเกณฑ์ วPA 2565

การจัดทำคลิปการสอนตามเกณฑ์ วPA

จาก Live ก.ค.ศ. วันที่ 5 กันยายน 2564

สรุป การจัดทำคลิปการสอนตามเกณฑ์ วPA 2565 เพื่อการประเมิน ว9 PA

1.ส่งคลิปวิดีโอการสอน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย ความยาวไม่เกิน 60 นาที (ส่งไฟล์ในรูปแบบ นามสกุล .mp4) *คลิปวิดีโอ ต้องไม่ผ่านการตัดต่อ แต่งเติม ใด ๆ ทั้งสิ้น

2.ส่ง คลิปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ตามคลิปที่ได้นำเสนอตามแผนการเรียนรู้ที่ส่ง ในข้อที่ 1 ส่งไฟล์นามสกุล .mp4 (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)ไม่ผ่านการตัดต่อ

3.วิดีโอการสอน *ไม่ต้องจัดทำทุกปี* ให้ทำเฉพาะปีที่ครบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แต่ในทุกปีคุณครูจะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กับ ผอ.

4.วิดีโอการสอนจะเน้นคุณภาพเนื้อหาของการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ *ภาพและเสียงขอชัดเจนเพียงพอที่คณะกรรมการสามารถประเมินได้ ไม่ต้อง Perfect ครับ

5.ครูผู้ช่วย ไม่ต้องทำ PA ครับ ในทรรศนะส่วนตัว คิดว่า วิดีโอการสอนนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูกับผู้เรียน ได้เห็นบรรยากาศ สถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ครับ

อ้างอิง
https://www.youtube.com/channel/UCH2iPj8wfJsCrhP2ayFSu7A

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]