วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

บทสวดวันครู ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา

บทสวดวันครู

คำไหว้ครู (หัวหน้านำ) ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ (รับพร้อมกัน) บุรพคณาจารย์

ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา

อบรมจริยา แก่ข้าฯ ในกาลปัจจุบัน

ข้าฯ ขอเคารพ อพภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์

ขอเดช กตเวทิตา

อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสาเร็จทุกประการ

อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ

(ผู้นำสวด) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง


บทสวดวันครู คำไหว้ครู เพลงพระคุณที่สาม คำปฏิญาณตน

คำกล่าวไหว้ครู

อ้างอิง
https://www.sanook.com/horoscope/131065/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น