วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

แนวข้อสอบเข้า ม.1 ไฟล์ Word และ PDF พร้อมเฉลย

11 มิ.ย. 2022
1676

แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
ข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียนศึกษานารี
ข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียน เอกชน
ข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ข้อสอบวิทย์เข้า ม.1 โรงเรียน สพฐ.
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ (Smile)
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 ชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาพระพุทธศาสนา
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาประวัติศาสตร์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาทัศนศิลป์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาดนตรี – นาฎศิลป์

อ้างอิง
www.google.co.th/ข้อสอบ ม.1
รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ไฟล์ Word และ PDF พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]