วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

เชิญชวนใช้งานระบบข้อสอบ PISA STYLE ระบบการสอบ PISA ที่เสมือนจริง

13 มิ.ย. 2022
1188

PISA STYLE คือ ระบบข้อสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชิน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบข้อสอบตามแนว PISA 2018 ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาทดลองทำข้อสอบแนว PISA โดยสามารถเข้าทำการทดสอบได้หลายครั้ง เพื่อความเชี่ยวชาญและเป็นการเตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง ด้วยเวลาการทำข้อสอบจริง และรูปแบบข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการทดสอบ PISA จริง

ในระบบ PISA STYLE จะมีข้อสอบตามแนว PISA อยู่ 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบในคลังมากถึง 300 ข้อ รองรองรับเข้าทดสอบของนักเรียนได้พร้อมกันถึง 4,000 คนทั่วประเทศ

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยเพิ่มโจทย์สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกจากการสอบ PISA 2018 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
(1) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล 

(2) เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว 

(3) เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม 

(4) นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย 

(5) นโยบายด้านภาษา 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำโจทย์เหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์

ชุดข้อสอบแนะนำ

อ้างอิง
https://pisastyle.pisacenterobec.org/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]