วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แจกใบงานกิจกรรม วาดภาพวันครู ไฟล์เวิร์ดดาวน์โหลดฟรี

วันนี้ครูเชียงรายมีกิจกรรมวาดภาพวันครูมาฝากทุกท่าน เพื่อนำใบงานไปแจกให้นักเรียนทำ โดยใบงานกิจกรรม วาดภาพวันครู เป็นไฟล์เวิร์ดดาวน์โหลดฟรี เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสําคัญและคุณค่าของครู และรําลึกถึงพระคุณของครู

อ้างอิง
https://www.kruthaifree.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]