วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

กรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

สวัสดีครับวันนี้แอดมินครูเชียงรายได้ไปค้นหาข้อมูลในกรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนได้ดังนี้เลยครับ

โปรดตรวจสอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ KSP Self-Service และ KSP School แล้วขึ้นสถานะ ❌ขอเอกสารเพิ่มเติม ❌ แปลว่า คำขอต่ออายุฯ ของท่าน ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นขั้นตอน ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง

สาเหตุที่ตรวจสถานะไม่ผ่าน ขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น

  1. กรอกข้อมูลไม่ครบ
  2. กรอกข้อมูลขาดหาย
  3. ไม่แนบหลักฐานประกอบคำขอ
  4. แนบเอกสารไม่ครบ
  5. การกรอกข้อมูลกับเอกสารประกอบไม่ตรงกัน
  6. ไม่แนบรูปถ่าย รูปถ่ายไม่ถูกต้อง
    เป็นต้น

    หากท่านคีย์ข้อมูลเข้ามาแล้ว ต้องเข้าไปตรวจสอบทุกครั้งว่าคำขอของท่านผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นหรือยัง หากไม่ผ่านต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและบันทึกเข้ามาใหม่

อ้างอิง
วิธีการแก้ไขข้อมูล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพออนไลน์
https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สรุป ข้อบังคับใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2566 เริ่มใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา