วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

เป็นครูต้องสอบอะไรบ้าง

25 พ.ค. 2022
1867

เป็นครูต้องสอบอะไรบ้าง มาดูกันเลย

เรียนครูเป็นครูต้องมีความอดทนสูง การทำงานกับคนต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจสูง นอกจากนี้อาชีพครูยังเป็นอาชีพที่หนักหนา เพราะนอกจากจะต้องทำการสอนในห้องเรียนแล้ว งานเอกสารและการจัดการต่าง ๆ ยังมีปริมาณมากและต้องใช้สมาธิและทักษะในการทำงานสูง

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือคณะอื่น ๆ ที่สอนครู สาขาทั่วไป ไม่ได้กำหนดแผนการเรียน รับมัธยมปลาย ทุกแผนการเรียน เทียบเท่า ปวช. กศน. ก็รับ แต่จะมีแค่บางสาขาวิชา ที่รับเฉพาะ วิทย์-คณิต เช่น สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

แน่นอนจะเข้าเรียนครู ต้องสอบ PAT 5 แต่ไม่ได้ใช้ PAT 5 แค่วิชาเดียว หากเป็นสาขาทั่วไป จะใช้ GAT + PAT 5 หากเป็นสาขาเฉพาะวิชา เช่น วิทยศาสตร์ ก็จะใช้ PAT 2 คณิตศาสตร์ ก็จะใช้ PAT 1 ร่วมด้วย หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก็จะต้องสอบ PAT 3 หรือ PAT 4 ด้วย แล้วแต่สาขาวิชา

PAT 5 เป็นวิชาสำคัญ ของน้อง ๆ ที่จะเข้าคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู และสถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์สำคัญ

1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

เดิมทีครู ต้องเรียน 5 ปี สาขาที่เรียน 4 ปี จะไม่ได้วุฒิครู แต่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับหลักสูตรเป็นครู 4 ปี ทั้งหมดแล้ว ปรับให้เด็กได้มีโอกาสออกไปปฏิบัติการสอนในทุกชั้นปี เพื่อที่จะได้บ่มเพาะความเป็นครู รับรู้ว่าครูจะต้องทำอะไร ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร  

สอบเอาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อจบการศึกษา ต้องมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วย หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับการเรียกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในสาขาที่เรียนจบมา และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้เลือกไว้

หากสอบไม่ติดสามารถประกอบอาชีพทางการศึกษาได้ เช่น ครูอัตราจ้าง, ครูผู้สอน, ครูโรงเรียนเอกชน และครูสอนพิเศษ และยังสามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ในปีถัดไป

อ้างอิง
https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/74834

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]