วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น ครั้งแรก 2565

16 พ.ค. 2022
872

การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น ครั้งแรก 2565

รอบ 3  แอดมิชชั่น จะมีการประมวลผล 2 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด โดยหลังจากที่ประกาศผลครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้สมัครยังไม่พอใจกับผลอันดับที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้และสามารถเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ได้จากข้อมูลที่ได้สมัครไว้ (ไม่ต้องสมัครใหม่)

หากอันดับนั้นๆ มีผู้สละสิทธิ์ ก็จะมีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 แต่หากสอบติดในการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือสละสิทธิ์ได้ สำหรับการใช้เกรดเฉลี่ยนั้น จะใช้ทั้งหมด 6 เทอม

ขณะที่ องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก มีดังนี้ GPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2  ในวันที่ 20 – 23 พ.ค.2565  และทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2  วันที่  24 พ.ค.2565

การประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชั่น

ครั้งแรก วันที่ 18 พ.ค. 2565

ครั้งที่สอง วันที่ 24 พ.ค.2565

ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 

ครั้งแรกวันที่ 18 – 19 พ.ค. 2565

ครั้งที่สอง ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

ส่วนสละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการเรียนไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

สำหรับ ข้อมูลจากเว็บไซต์ mytcas.com ได้ระบุการรับสมัครของมหาวิทยาลัยปี 2565 พบว่า มีมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่น ดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา
 • สถาบันพระบรมราชชนก       

อ้างอิง: mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]