วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การปรับค่า T-Score ของคะแนน GAT/PAT

25 เม.ย. 2022
751

TCAS65: การปรับค่า T-Score ของคะแนน GAT/PAT ปี 2564

– ค่า T-Score ของผลคะแนน GAT/PAT ประจำปี 2564 คำนวณมาจากสูตร Ti = 50 + 10*(Xi – µ)/SD ซึ่งทำให้ค่า Ti มีค่าเกิน 100 คะแนน

– ค่า T-Score ของผลคะแนนสอบ ประจำปี 2565 จึงได้ปรับสูตรใหม่เพื่อไม่ให้ค่า Ti มีค่าเกิน 100 คะแนน โดยคำนวณค่า Adjusted T-Score ของแต่ละวิชาด้วยสูตร Adj. Ti = 50 + 6.18606*(Xi – µ)/SD

– ในการคัดเลือกรอบ 3 ของ TCAS65 บางสาขาวิชากำหนดให้คำนวณค่าคะแนนคัดเลือกโดยใช้คะแนน T-Score ซึ่งสามารถใช้คะแนนของปี 2564 ในการคัดเลือกได้ด้วย เพื่อให้สามารถนำคะแนน GAT/PAT ปี 2564 มาใช้ได้อย่างเหมาะสม จึงได้ปรับการคำนวณค่า T-Score ของคะแนน GAT/PAT ปี 2564 ใหม่ด้วยสูตรเดียวกับปี 2565

อ้างอิง https://www.mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]