วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

Admission65 คณะ/มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเช็กได้ใน myTCAS

Admission คณะมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเช็กได้ใน myTCAS คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

แอดมิชชั่น หรือ Admission ชื่อเต็มๆว่า ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System: CUAS) ดูแค่ชื่อก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าแอดมิสชั่นคือระบบสอบกลางที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต้องสอบ แล้วนำคะแนนสอบที่ได้มายื่นเลือกคณะกันอีกที

https://student.mytcas.com/

https://www.mytcas.com/search

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]