วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

การแต่งกายสอบ ก.พ. 65 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

06 พ.ค. 2022
17519

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ไฟล์เอกสารฉบับเต็มคลิกอ่านที่นี่

การแต่งกายสอบ ก.พ. 65 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในการเข้าสอบ ก.พ. 65

  • ผู้หญิงสวมเสื้อ และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
  • ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
  • ห้าม!! สวมกางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ

การแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยหรือชุดเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เหนือเข่า ห้ามใส่รองเท้าแตะชนิดฟองน้ำ

เพิ่มเติมจากประกาศ เราจึงขออ้างอิงการแต่งกายที่สุภาพเป็นยังไง?
จึงขอยกประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ ของการท่าเรือประเทศไทย คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ข้างต้น ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

2. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.1 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2.2 ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

2.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

2.4 ต้องนําเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานที่ตรวจ หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากไม่มีเอกสาร ดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบกําหนดในการเข้าสถานที่สอบ หรือจะกําหนดต่อไป

ไฟล์เอกสารฉบับเต็มคลิกอ่านที่นี่

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th
https://ocsc10.thaijobjob.com
ระเบียบการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
https://file.job.thai.com/prakad

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 4.3]