วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การสอบออนไลน์ตามอัธยาศัย มสธ. eexam stou 2564

07 พ.ค. 2022
527

นักศึกษาสามารถทดสอบการสอบออนไลน์ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา คลิกที่ https://etesting.stou.ac.th

ขั้นตอนการทดสอบ การสอบออนไลน์ตามอัธยาศัย

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://etesting.stou.ac.th
  2. กรอกข้อมูล Usernam และ Password (รหัสนักศึกษา@stou.ac.th + เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
  3. เลือกชุดวิชา (44444)
  4. ศึกษาระเบียบ (เงื่อนไขและยอมรับ)
  5. ยืนยันตัวตน (ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ)
  6. เข้าสู่ห้องสอบ (เปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน)
  7. เริ่มทำข้อสอบ (3 ชั่วโมง)
  8. ออกจากห้องสอบ (เมื่อสิ้นสุดการสอบ)

การสอบออนไลน์ตามอัธยาศัย มสธ. eexam stou 2564

การสอบออนไลน์ตามอัธยาศัย eexam stou ac th สอบออนไลน์ การสอบออนไลน์ตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564

อ้างอิง

https://etesting.stou.ac.th
https://exam.stou.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]