วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

วิธีการอัพรูป สอบ ก.พ. ภาค ก. 2564 สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

05 พ.ค. 2022
880
ตารางสอบ ก.พ. 65 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
ตารางสอบ ก.พ. 65 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ขอแจ้งเพื่อทราบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
กรุณาอัพโหลดรูปถ่าย เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ก.พ. ภาค ก. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยเฉพาะผู้มีสิทธิสอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นี้ ต้องอัพโหลดรูปถ่าย ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
(ระบบอัพโหลดรูปจะปิดระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2565)

และผู้มีสิทธิสอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สามารถอัพโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นช่วงที่ปิดระบบอัพโหลดรูปถ่าย) สำหรับการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

https://job3.ocsc.go.th/

วิธีการอัพรูป สอบ ก.พ. ภาค ก. 2564 สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

เข้าสู่ระบบ

https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome

อ้างอิง
http://mjob.ocsc.go.th/Home.aspx

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]