วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

การเข้าใช้ระบบ School MIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน

มาทำความรู้จักกับระบบ schoolmis โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาส) และ สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษใหทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ผ่านการบันทึกผลการเรียนตั้งแต่ปี การศึกษา 2557-2564 เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนแบบ SmartCard ดังนั้นในทุกปีการศึกษาโรงเรียนและเขตพื้นที่จะต้องมีการจัดการผลการเรียนทุกปีการศึกษา โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

อ้างอิง
พัฒนาโดย https://www.phayoune.org/
Schoolmis https://a6702.obec.expert/authen/login

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]