วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS

โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS เป็น โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น การทางานผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต รองรับการเปิดไฟล์ PDF โดยอาศัยบราวส์เซอร์ ดังนี้ การเข้าสู่โปรแกรมบริหารสถานศึกษา โดยดูข้อมูลผู้รับผิดชอบบัญชีอัพเดทล่าสุด ได้จาก ผู้ดูแลระดับเขตและโรงเรียนล็อกอิน โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(School MIS) โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS

เข้าสู่ระบบ https://a6702.obec.expert/authen/login

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]