วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ฟรี ภาค ก. หลักสูตรใหม่ล่าสุด

28 เม.ย. 2022
984

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายมีข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ฟรี ภาค ก. หลักสูตรใหม่ล่าสุด มาฝากเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2565 นี้ มีหลายคนมาถามว่าอยากได้ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ฟรี เอาไว้ฝึกทำเพื่อเตรียมสอบ ก.พ.

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาการเรียงประโยค จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลำดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ

ข้อ 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

1) อัตราความเร็วในการย่อยข้าวกล้องจะพอดีกับอัตราความเร็วในการผลิตอินซูลิน
2) เพราะข้าวกล้องเป็นข้าวที่ต้องอาศัยเวลาในการย่อย ซึ่งดีสำหรับการผลิตอินซูลิน
3) การกินข้าวกล้องซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน
4) ซึ่งทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการกินกับการใช้น้ำตาลของร่างกายไม่ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักเกินไป

ข้อ 2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4

1) เพราะการสื่อสารถึงผู้อ่านในบางคำหรือสำนวนต้องแปลความ
2) นักเขียนในสมัยปัจจุบันจึงไม่นิยมนำมาแต่งหนังสือเป็นเรื่องยาว ๆ
3) ภาษาร้อยกรองมีแบบแผนตามฉันทลักษณ์ของร้อยกรองแต่ละประเภท
4) ส่วนมากในปัจจุบันนักเขียนจะนำร้อยกรองบางชนิดมาเขียนเป็นนิทานสำหรับเด็ก

ข้อ 3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) ทั้งบางเรื่องก็ยังผิดพลาด
2) แม้ในหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกัน
3) เป็นเพียงส่วนน้อยที่คนภายนอกได้สัมผัส
4) เรื่องราวของราชวงศ์ของบางประเทศซึ่งสื่อมวลชนนำมาเป็นข่าวเผยแพร่นั้น

ข้อ 4. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1) ตามแบบหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติดังแต่ก่อนเท่านั้น
2) ให้เป็นไปตามหลักวิชา และมาตรฐานอันสมควรอีกด้วย
3) งานบุคลากรมิใช่เป็นเพียงแต่งานร่างคำสั่งหรือร่างหนังสือขออนุมัติ
4) แต่บุคลากรจะต้องวิเคราะห์และเสนอหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

ข้อ 5. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1) เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงภูมิปัญญา
2) การที่มนุษย์รู้จักคิดและทอผ้าขึ้นมาได้นั้น
3) ตลอดจนการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า
4) ในการเลือกสรรวัสดุ วิธีการที่เหมาะสม กระบวนการและลำดับขั้นตอนในการทอผ้า

ทำข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ

อ้างอิง
https://job.ocsc.go.th/exam_expo/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]