วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

มาแล้วโครงสร้างข้อสอบ blueprint และตัวอย่างข้อสอบ TCAS66

มาแล้วเช็กเลย blueprint โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66 EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS

มาแล้ว! ทปอ.ออกโครงสร้างข้อสอบ TCAS66 dek66 เบื้องต้นจำนวน 9 วิชา ทาง https://blueprint.mytcas.com

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ (ข้อมูลล่าสุด 27 เม.ย. 65) ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อ้างอิง
https://blueprint.mytcas.com/
https://www.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]