ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข

ไม่มีเอกสารแบบฟอร์มรายงาน ให้คุณครูรายงานตามหัวข้อ แล้วแนบเป็นไฟล์ pdf ส่งในเวปไซต์ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผุ้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา ที่ลด ละ เลิก อบายมุข ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ มีศีล 5 เป็นปกติ
  2. เพื่อยกย่องโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนปลอดอบายมุขทั้งระบบ เป็นแบบอย่างต่อโรงเรียนอื่น
  3. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขในโรงเรียน
  4. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเขตพี้นที่การศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมทั้งประเทศซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาในการลด ละเลิก เหล้าบุหรี่ และอบายมุข
  6. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดอบายมุข

1.คำชี้แจงก่อนรายงานผล

หัวข้อรายงานผลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑

ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุขคลิกที่นี่

อ้างอิงที่มา
www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *