วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ 2565

23 เม.ย. 2022
662

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อและพิมพ์บัตร

เช็ครายชื่อที่นี่ http://obecimso.net/web65

อ้างอิง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]