วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพออนไลน์ ทำได้ง่ายๆดังนี้

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงราย มีวิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพออนไลน์ ซึ่งเราสามารถทำตามได้ง่ายๆดังนี้เลยครับผม

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครูให้พิมพ์ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกบันทึกและส่งตรวจสอบ

ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก
รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้วหรือไม่สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน
การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด เป็นอันจบขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

ที่มา http://new.suratpeo.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2566 เริ่มใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
กรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา
คุรุสภาเปลี่ยนระบบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู