วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท ปี 2565

21 มี.ค. 2022
3135

สรุปประเด็นสำคัญว่า กสพท65 คืออะไร และปีล่าสุดมีการอัพเดทอย่างไรบ้าง สัดส่วนคะแนนเป็นอย่างไร ใครต้องสมัครบ้าง ออกสอบอะไรบ้าง จะได้เตรียมตัวถูก

กสพท. ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์,   คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป ซึ่งน้องๆจะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น (อายุคะแนน 1 ปี)

วิชาเฉพาะ กสพท.หรือ วิชาความถนัดแพทย์

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

  • PART เชาว์ปัญญา กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป
  • PART จริยธรรมทางการแพทย์ ที่ไม่มีเรียนในห้องเรียน
  • PART ความคิดเชื่อมโยง ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า

วิชาสามัญ

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% โดยสอบทั้งหมด 7 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 30% จากคะแนนเต็ม ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40%
  • คณิตศาสตร์1 20%
  • ภาษาอังกฤษ 20%
  • ภาษาไทย 10%
  • สังคมศึกษา 10%

สมัครสอบวิชาสามัญ(รวมทั้งหมด 7 วิชา)
ราคา 700 บาท สมัครผ่าน สทศ. www.niets.or.th

สมัครสอบวิชาเฉพาะหรือ วิชาความถนัดแพทย์
ราคา 800 บาท สมัครผ่าน กสพท  www9.si.mahidol.ac.th

วันนี้ครูเชียงรายก็ได้รวบรวม แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท ปี 2565 รวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งหมดสำหรับใช้ในการสอบเข้าแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท. พร้อมด้วยข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรม และความคิดเชื่อมโยง ภายในเล่มยังได้สอดแทรกข้อคิดบางประการที่น้อง ๆ ควรรู้ก่อนการสมัครสอบ ที่สำคัญยังมีสูตรคิดคะแนนรวมสำหรับสอบแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ประเมินโอกาสในการสอบเข้าได้ของตนเองอีกด้วย

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท ปี 2565

ขอบคุณที่มาข้อสอบจาก https://www.sangfans.com/reviewmedtest61/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]