วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

QR Code ช่องทางติดต่อสนามสอบพิเศษ กลุ่มวิชาสามัญ

18 มี.ค. 2022
472

QR Code ช่องทางติดต่อสนามสอบพิเศษ กลุ่มวิชาสามัญ วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

สนามสอบพิเศษ กลุ่มวิชาสามัญ วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

ขอให้น้องๆ ที่ย้ายสนามสอบพิเศษที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด ให้สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ประจำสนามสอบที่ตนเองเลือก เพื่อสื่อสารกับทางแอดมินสนามสอบพิเศษนั้นๆ 

**ขอให้ระมัดระวังตอนสแกนเข้ากลุ่มของตนเองให้ถูกต้อง**

แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบพิเศษใหม่หรือ ต้องการกลับไปสอบสนามสอบเดิม

สำหรับน้องที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบพิเศษใหม่หรือ ต้องการกลับไปสอบสนามสอบเดิมสามารถกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกสนามสอบโควิดได้ที่ https://covid-cancel.mytcas.com/

ประกาศ TCAS65: ระบบได้ Reset ผู้สมัครที่ติดเชื้อ Covid-19
สอบสนามพิเศษ วิชา GAT-PAT ไปเมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น.

หากต้องการสอบสนามพิเศษ กลุ่มวิชาสามัญ ให้ลงทะเบียนใหม่ทุกคน
ที่ student.mytcas.com

กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด หลังเวลา 12.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 2565
จะไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบปกติได้ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสามารถ
ไป walk-in ที่สนามสอบพิเศษต่าง ๆ โดยการได้สอบ จะขึ้นกับความพร้อมของแต่ละสนามหน้างาน

ที่มา www.mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]