วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

โหลดตัวอย่างการเขียนเเผนการสอนรายคาบ สำหรับสอบสอนของครูผู้ช่วย สพฐ.

โหลดตัวอย่างการเขียนเเผนการสอนรายคาบ สำหรับสอบสอนของครูผู้ช่วย สพฐ. แผนการสอน ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำหรับการเป็นครูนั้น ก็คือการจัดทำแผนการสอน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่ครูต้องทำ โดยจะมีหลักการทำแผนการสอนไว้

แผนการสอน คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน

โหลดตัวอย่างการเขียนเเผนการสอนรายคาบ สำหรับสอบสอนของครูผู้ช่วย สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]