วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ฐานเงินเดือนครู อัพเดทล่าสุด 2565

บัญชีเงินเดือน ประกอบฐานเงินเดือนครู อัพเดทล่าสุด 2565

     1. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

     2.  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

     3.  พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554

     4. พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

     5. พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549

     6.  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

เงินเดือนข้าราชการครู

เงินเดือนที่จ่ายให้กับครูโรงเรียนรัฐบาล (ข้าราชการครู) ถูกแบ่งเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู โดยได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละอันดับไว้ ได้แก่

 1. ครูผู้ช่วย
 2. คศ.1
 3. คศ.2
 4. คศ.3
 5. คศ.4
 6. คศ.5

หมายเหตุ: คศ. หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาท

ดังนั้น ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

ดังนั้น ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท

ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 7 เฉลี่ย: 4.4]