วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครู สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ ศธ 04009/ว525 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด ว525
สิ่งที่ส่งมาด้วย
บัญชีรายละเอียดฯ  
ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]