วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

วิธีเข้าใช้งาน sgs ครู ระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่

วิธีเข้าใช้งาน sgs ครู ระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่

วิธีเข้าใช้งาน sgs ครู ระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่

โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัยนักเรียนผู้ปกครองสามารถดูคะแนนเกรดได้ด้วยตัวเอง

SGS งานทะเบียน-วัดผล

https://sgs4.bopp-obec.info

SGS ครู

https://sgs3.bopp-obec.info

SGS นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปดูคะแนนเกรด

https://sgs6.bopp-obec.info

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น
อัจฉริยา แก้วอุดทา เมื่อ 26/02/2022 10:10

ดี

ดี