วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  2. การจัดการเรียนรู้
  3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  4. การพัฒนาผู้เรียน
  5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  6. การวิจัยทางการศึกษา
  7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

เอาไปปรินต์อ่านกันเลย! สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย

เครดิตที่มา สรุปย่อวิชาการศึกษา – Tuk Sarawut _ พลิก PDF ออนไลน์ _ PubHTML5

สรุปย่อวิชาการศึกษา ในแบบฉบับย่อ และอ่านด้วยตนเอง เป็นแบบไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดสรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3.5]