วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ไฟล์ Word แก้ไขได้ 2565

คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ว9/2564
คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ว9/2564

ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ไฟล์ Word แก้ไขได้ อ้างอิงจากคู่มือประเมินวิทยฐานะครู ว9/2564

ครูเชียงราย ขอแนะนำ ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ไฟล์ Word แก้ไขได้ อ้างอิงจากคู่มือประเมินวิทยฐานะครู ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่เมื่อวันที่  3  กันยายน 2564  เรียกว่าแบบ PA1/ส ซึ่งเป็นแบบข้อตกลง ที่ครู แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา  รายละเอียด ทั้ง 5 แบบ ดังนี้

  1. ไม่มีวิทยฐานะ
  2. ชำนาญการ
  3. ชำนาญพิเศษ
  4. เชี่ยวชาญ
  5. เชี่ยวชาญพิเศษ

ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ไฟล์ Word แก้ไขได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 4.7]