ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย

รวบรวม 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

รวบรวม 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)>> https://digital.library.tu.ac.th

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)>> https://cuir.car.chula.ac.th

3. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร.>> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

4. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์>> http://kb.psu.ac.th/psukb

5. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository>> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

6. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง>> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)>> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

8. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)>> https://library.nida.ac.th/…/libsearch/databases-online

9. Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา >> https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php** ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องสมัครสมาชิกก่อน

10. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >> http://www.researchgateway.in.th **ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก

11. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)>> https://www.tci-thaijo.org

12. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)>> http://dric.nrct.go.th/Index**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก

13. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)>> https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp

14. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา>> https://www.krisdika.go.th/th/researches-law-essay

15. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน>> http://research.mol.go.th/2013/

16. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า>> http://www.kpi.ac.th

17. ProQuest Dissertations & Theses>> http://search.proquest.com หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องใช้ผ่าน OpenAthens ฐานข้อมูลงานวิจัย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *